Lớp 4 (Toán, TV, TA)

Gồm hơn 400 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Đầy đủ các dạng toán từ cơ bản tới nâng cao thiết kết bám sát chương trình trong Sách giáo khoa giúp bé củng cố và ôn tập kiến thức nhanh chóng

Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Ôn tập các số đến 100 000 học thử
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Các số có sáu chữ số
 • Hàng và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu và lớp triệu
 • Dãy số tự nhiên
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Yến, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giây, thế kỷ
 • Tìm số trung bình cộng
 • Biểu đồ

Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

 • Phép cộng học thử
 • Phép trừ
 • Luyện tập - trang 40
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chứa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Luyện tập - trang 46
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Luyện tập - trang 48
 • Luyện tập chung - trang 48
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
 • Luyện tập - trang 55
 • Luyện tập chung trang 56
 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề -xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Ki-lô-mét vuông
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành

Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

 • Phân số bằng nhau
 • Phân số
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Rút gọn phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Phép cộng phân số
 • Phép trừ phân số
 • Phép nhân phân số
 • Phép chia phân số
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi

Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Đề thi học kỳ 2

 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học A Vĩnh Hanh
 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học Nàn Sín
 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học Nga Tiến
 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học Biên Sơn