Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Thương có chữ số 0

Viết số thích hợp vào ô trống
 
8710 : 13 =