Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phép trừ

Thực hiện tính sau:
 
  641.735
- 212.119