Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phân số

Cho hình vẽ:
 

Điền vào ô trống phân số chỉ ra phần đã tô màu trong hình trên.