Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học Nga Tiến

Trung bình cộng của các số: 150, 151, 152 là: