Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
 
Bố: tuổi
Con: tuổi