Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Số thứ nhất kém số thứ hai 240. Tỉ số của hai số đó là 1/5. Hỏi hai số đó là:
 
Số lớn:
Số bé: