Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tỉ lệ bản đồ

1. Các tỉ lệ 1: 5000; 1 : 1000 000 000 ghi trên các bản đồ đó được gọi là tỉ lệ bản đồ. Đúng hay sai?


2.
Nhìn vào bản đồ trên ta biết bản đồ có tỉ lệ 1: 100 000 hay cứ 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 100 000 cm . Đúng hay sai?


3.
Nhìn vào bản đồ trên ta biết bản đồ có tỉ lệ 1: 1000 000 hay cứ 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1000 000 cm . Đúng hay sai?


4. Trên bản đồ thành phố ghi tỉ lệ 1: 50 000 Mai có thấy hình chữ nhật ở vị trí sân vận động có 1 cạnh là 4mm, một cạnh là 9mm . Hỏi kích thước thật của sân vận động là bao nhiêu mét? 
5. Trên bản đồ thành phố ghi tỉ lệ 1: 50 000 Mai có thấy hình chữ nhật ở vị trí sân vận động có 1 cạnh là 6mm, một cạnh là 12mm. Vậy diện tích sân vận động là bao nhiêu m26. Trên bản đồ thành phố ghi tỉ lệ 1: 50 000 Mai có thấy hình chữ nhật ở vị trí sân vận động có 1 cạnh là 4mm, một cạnh là 9mm. Vậy diện tích sân vận động là bao nhiêu mét vuông?7. Khu công viên trên bản đồ chỉ là một hình tròn bé có đường kính là 3cm. Biết tỉ lệ bản đồ là 1: 150 000. Vậy đường kính thật của khu công viên là bao nhiêu mét?8. hu công viên trên bản đồ chỉ là một hình tròn bé có đường kính là 2cm. Biết tỉ lệ bản đồ là 1: 100 000. Vậy đường kính thật của khu công viên là bao nhiêu km?9. Trên bản đồ thành phố ghi tỉ lệ 1: 60 000 Mai có thấy hình chữ nhật ở vị trí sân vận động có 1 cạnh là 8mm, một cạnh là 12mm. Vậy diện tích sân vận động là bao nhiêu mét vuông?