Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phép cộng

Thực hiện tính sau:
 
  987.356
+ 241.678