Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Yến, tạ, tấn

1. Con bò này nặng khoảng bao nhiêu?2. Hộp sữa này nặng khoảng bao nhiêu?
3. Con gà này nặng khoảng bao nhiêu?4. Xe tải này nặng khoảng bao nhiêu?5. 1.700 yến bằng bao nhiêu tạ?6. 6.000kg bằng bao nhiêu tấn?7. 4 tạ bằng bao nhiêu kg?8. 13 tạ bằng bao nhiêu yến?9. 2 tấn 14 yến bằng bao nhiêu yến?10. 46 tạ 19 kg bằng bao nhiêu kg?