Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Chia cho số có một chữ số

 

Quán cà phê muốn mua 960 chiếc dĩa. Nếu mỗi túi dĩa chứa được 8 cái thì nhà hàng phải mua bao nhiêu túi?

Đáp số: túi