Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi ABCD có hai đường chéo AC = 8 cm, BD = 5 cm.
 

Đáp số:

cm2