Lớp 4 (Toán, TV, TA)

Gồm hơn 400 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Tiếng Anh

Unit 1: Nice to see you again

 • Unit 1: Nice to see you again [Full Lesson]

Unit 2: I'm from Japan

 • Unit 2 [Full Lesson]: I'm from Japan

Unit 3: What day is it today

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3
 • Từ vựng Các ngày trong tuần

Unit 4: When's your birthday

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Phát âm chữ ch và chữ th

Unit 5: Can you swim?

 • Unit 5 [Full Lesson] Can you swim?

Unit 6: Where's your school

 • Unit 6: [Full Lesson] Where's your school?

Unit 7: What do you like doing?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 8: What subjects do you have today?

 • Lesson 1
 • Lesson 2

Unit 9: What are they doing?

 • Lesson 3
 • Lesson 1
 • Lesson 2

Unit 10: Where were you yesterday?

 • Lesson 3
 • Lesson 1
 • Lesson 2

Unit 11: What time is it?

 • Lesson 2
 • Lesson 3
 • Lesson 1

Unit 12: Lesson What does your father do?

 • Lesson 2
 • Lesson 3
 • Lesson 1

Unit 13: Would you like some milk?

 • Lesson 2
 • Lesson 3
 • Lesson 1

Unit 14: What does he look like?

 • Lesson 2
 • Lesson 3
 • Lesson 1

Unit 15: When's Children's Day?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 16: Let's go to the bookshop

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 18: What's your phone number?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 19: What animal do you want to see?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 20: What are you going to do this summer?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3