Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Bảng đơn vị đo khối lượng

Điền số thích hợp vào ô trống.
 
27 yến = kg