Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Hai đường thẳng song song

1. Cho hình chữ nhật MBVH:

Phát biểu nào dưới đây là đúng2. Cạnh AB song song với cạnh nào?3. Cho hình vẽ dưới đây

Đoạn MN vuông góc với đoạn NP?


4. Đoạn MN song song với đoạn PQ


5. Đoạn RQ song song với đoạn MN?


6. Đoạn MR song song với đoạn PQ?


7. Cho hình vẽ dưới đây

Cạnh DC song song với cạnh nào?8. Cạnh AB vuông góc với cạnh nào?