Starters, Movers, Flyers, KET, PET

Image
Pre A1 Starters

Pre A1 Starters

Học tiếng Anh theo giáo trình Cambridge, cấp độ Starters cho các bé từ 4-7 tuổi mới bắt đầu học tiếng Anh

A1 Movers

A1 Movers

Học tiếng Anh theo giáo trình Cambridge English: Young Learners, cấp độ Movers cho các bé từ 8-10 tuổi

A2 Flyers

A2 Flyers

Học tiếng Anh theo giáo trình Cambridge English: Young Learners, cấp độ Flyers cho các bé từ 11-12 tuổi

A2 Key for Schools

A2 Key for Schools

Đây là chương trình học tiếp nối sau khóa Flyers và cũng là điểm khởi đầu tốt để những trẻ lớn hơn bắt đầu học tiếng Anh.

B1 Preliminary for Schools

B1 Preliminary for Schools

Trang bị đầy đủ các kỹ năng hoàn thành bài thi một cách chắc chắn, đảm bảo hoàn thành xuất sắc bài thi PET