Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học Biên Sơn

Số trung bình cộng của hai số 40 và 50 là