TOEIC 750

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 750 điểm, dành cho các bạn đã có trình độ TOEIC tương đương 550 điểm. Luyện tập các đề thi theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích

Trong phần này, bạn se đọc các đoạn văn, ví dụ như các tạp chí, bài báo, thư tín hoặc quảng cáo. Mỗi đoạn văn sẽ có một vài câu hỏi. Lựa chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời.

Đoạn văn đơn

 • Luyện tập chiến lược đọc thư tín 1
 • Luyện tập chiến lược đọc thư tín 3
 • Luyện tập chiến lược đọc chỉ dẫn 1
 • Luyện tập chiến lược đọc chỉ dẫn 2
 • Luyện tập chiến lược đọc chỉ dẫn 3
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 1
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 2
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 3
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 4
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 5
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 6
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 7
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 8
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 9
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 10
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 11
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 12
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 13
 • Tăng cường luyện thi - Bài số 14
 • Dạng và thì của động từ
 • Dạng phân từ
 • So sánh hơn và so sánh nhất
 • Câu phủ định
 • Đại từ và từ hạn định
 • Danh từ và mạo từ
 • Mệnh đề quan hệ
 • Câu điều kiện
 • Các câu hỏi dạng khác
 • Luyện tập tổng hợp
 • Luyện tập Part 7 - Bài 1
 • Luyện tập Part 7 - Bài 2
 • Luyện tập Part 7 - Bài 3
 • Luyện tập Part 7 - Bài 4
 • Luyện tập Part 7 - Bài 5
 • Luyện tập Part 7 - Bài 6
 • Luyện tập Part 7 - Bài 7
 • Luyện tập Part 7 - Bài 8
 • Luyện tập với quảng cáo và thông báo
 • Luyện đọc với bài báo và form
 • Luyện tập với thông báo và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn thông báo và email
 • Luyện tập với bài báo và đoạn quảng cáo
 • Luyện tập với các đoạn thông báo và lịch
 • Luyện tập với memo và bảng biểu
 • Luyện tập với các bài báo
 • Luyện tập với bài báo, thư tín và email
 • Luyện đọc với bài báo và phỏng vấn xin việc
 • Luyện tập với các thông tin cuộc thi và thư tín
 • Luyện đọc với email, quảng cáo và đoạn thông tin
 • Luyện đọc với các đoạn quảng cáo và lời mời
 • Luyện đọc với bài báo, thư tín và quảng cáo
 • Luyện đọc với thư tín và message
 • Luyện tập với các đoạn thông báo
 • Luyện đọc với email, tờ rơi và memo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo, bài báo và memo
 • Luyện đọc với review, email và thông báo

Đoạn văn đôi

 • Ôn tập Part 7
 • Part 7 - Luyện tập chiến lược - Bài 1
 • NEW TOEIC TEST - Practice Part VII – 7
 • Luyện tập Part 7 - Bài 2
 • Luyện tập Part 7 - Bài 3
 • Luyện tập Part 7 - Bài 4
 • Luyện tập Part 7 - Bài 5
 • Luyện tập Part 7 - Bài 6
 • Luyện tập Part 7 - Bài 7
 • Luyện tập Part 7 - Bài 8
 • Luyện tập Part 7 - Bài 9
 • Luyện tập Part 7 - Bài 10
 • Luyện tập Part 7 - Bài 11
 • Luyện tập với quảng cáo và email
 • Bài đọc single và double passages | Bài 1
 • Luyện đọc với thông báo và email
 • Bài đọc single và double passages | Bài 2
 • Luyện đọc với memo và biểu đồ
 • Luyện đọc với thư và email
 • Luyện tập với các đoạn thông tin
 • Luyện đọc với các hướng dẫn và email
 • Luyện tập với các hóa đơn và email
 • Bài đọc single và double passages | Bài 3
 • Luyện đọc với các đoạn quảng cáo và email
 • Bài đọc single và double passages | Bài 4
 • Bài đọc single và double passages | Bài 5
 • Bài đọc single và double passages | Bài 6
 • Bài đọc single và double passages | Bài 7
 • Bài đọc single và double passages | Bài 8
 • Bài đọc single và double passages | Bài 9
 • Luyện đọc với lịch trình, email và bài báo
 • Luyện đọc với email và thư quảng cáo
 • Bài đọc single và double passages | Bài 10
 • Luyện đọc với hóa đơn và fax