TOEIC 750

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 750 điểm, dành cho các bạn đã có trình độ TOEIC tương đương 550 điểm. Luyện tập các đề thi theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích

Bạn sẽ nghe một vài đoạn hội thoại giữa hai người. Sau đó sẽ phải trả lời ba câu hỏi về những gì họ nói trong mỗi đoạn hội thoại. Lựa chọn phương án đúng nhất đối với mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu làm bài. Đoạn hội thoại không được in ra và chỉ được nói một lần

Short Conversations

 • What happened to the sales figures last month?
 • What is the man purchasing?
 • What is the woman supposed to do?
 • What does the woman need?
 • Who most likely is the man?
 • Where most likely does this conversation take place?
 • Who most likely is the woman?
 • Where does this conversation most likely take place?
 • What are the speakers discussing?
 • What are the speakers talking about?
 • Where are the speakers going?
 • What are the speakers discussing?
 • What are the speakers doing?
 • On which subject is the man writing a report?