TOEIC 750

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 750 điểm, dành cho các bạn đã có trình độ TOEIC tương đương 550 điểm. Luyện tập các đề thi theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích

Trong phần này bạn sẽ đọc các đoạn văn. Sau đó tìm một từ hoặc cụm từ còn thiếu trong mỗi câu. Dưới mỗi câu là bốn lựa chọn cho sẵn. Chọn các đáp án phù hợp nhất để hoàn thành đoạn văn

Luyện tập theo chủ đề

 • Luyện tập chung
 • Quan hệ giữa các thành phần câu
 • Thì của động từ (1)
 • Thì của động từ (2)
 • Thì của động từ (3)
 • Tình thái từ
 • Phân từ trong Part 6
 • Cấu trúc So sánh trong Part 6
 • Thể phủ định trong Part 6
 • Luyện tập với các đoạn văn, bài báo và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn memo và thư tín
 • Luyện tập với các bài báo và đoạn văn
 • Luyện đọc với các đoạn thông báo, memo và chú ý
 • Luyện tập với các mẫu quảng cáo và memo
 • Luyện tập với các mẫu thông báo và bảng tin
 • Luyện tập với các mẫu thông báo tuyển dụng
 • Luyện tập với bài báo và các mẫu quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu thư tín và thông báo
 • Luyện tập với các bài báo
 • Luyện tập với các mẫu thông báo và thư tín
 • Luyện đọc với các mẫu quảng cáo và memo
 • Luyện tập với các mẫu báo cáo, thông báo và thư tín
 • Luyện tập với các mẫu quảng cáo, bài báo và memo
 • Luyện tập với các mẫu thông báo và thư tín, email
 • Luyện đọc với các mẫu thư tín và bài báo
 • Luyện đọc với các mẫu thông báo và thư tín
 • Luyện tập với các mẫu email và thông báo
 • Luyện tập với các mẫu thư tín và bài giảng
 • Luyện đọc với các mẫu thư tín

Bài tập tăng cường

 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 1
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 2
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 3
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 4
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 5
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 6
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 7
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 8
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 9
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 10
 • Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 11

Đề tổng hợp

 • Luyện tập chiến lược - bài 1
 • Luyện tập chiến lược - bài 2
 • Luyện tập chiến lược - bài 3
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 1
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 2
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 3
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 4
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 5
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 6
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 7
 • Ôn tập Part 6 - Bài số 8
 • Luyện tập Part 6 - Bài 1
 • Luyện tập Part 6 - Bài 2
 • Luyện tập Part 6 - Bài 3
 • Luyện tập Part 6 - Bài 4
 • Luyện tập Part 5 - Bài 8
 • Luyện tập Part 6 - Bài 5
 • Luyện tập Part 6 - Bài 6
 • Luyện tập Part 6 - Bài 7