TOEIC 750

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 750 điểm, dành cho các bạn đã có trình độ TOEIC tương đương 550 điểm. Luyện tập các đề thi theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp, các chiến lược học và làm bài thi TOEIC hiệu quả cho mục tiêu 750 điểm

Cách học

 • Làm sao để luyện nghe & nói hiệu quả?
 • Cấu trúc đề thi TOEIC 2019
 • Phương pháp học TOEIC Part 1: Mô tả tranh
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Listening Part 1
 • Phương pháp luyện thi TOEIC Part 2: Question & Response
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Listening Part 2
 • Phương pháp luyện thi TOEIC Listening Part 3: Short Conversation (Format mới)
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Listening Part 3
 • Phương pháp luyện thi TOEIC Listening Part 4: Short Talks (Format mới)
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Listening Part 4
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Reading Part 5
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Reading Part 6
 • Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC Reading Part 7

Các chủ đề quan trọng

 • Từ vựng liên quan đến mua sắm, nhà hàng
 • Từ vựng liên quan đến giao thông, công trường
 • Từ vựng về nơi làm việc, thời giản rảnh rỗi
 • Dấu hiệu nhận biết Tính từ, Trạng từ
 • Mệnh đề quan hệ rút gọn (Reduced Relative Clauses)
 • Thì Hiện Tại Đơn – Công thức, Cách dùng và bài tập
 • Thì hiện tại tiếp diễn – Công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết
 • Thì hiện tại hoàn thành – Công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì quá khứ hoàn thành
 • Thì tương lai đơn
 • Thì tương lai tiếp diễn
 • Thì tương lai hoàn thành
 • Thì tương lai gần
 • Cấu trúc câu
 • Câu Bị Động
 • Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 - Công thức và cách dùng
 • 88 Cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng
 • Chức năng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ)
 • Dạng so sánh của tính từ (Adj) và trạng từ (Adv)
 • Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) - Cách dùng và bài tập
 • Indefinite Pronouns (Đại từ không xác định)
 • Bổ sung thêm kiến thức về Liên từ (Conjunction)