TOEIC 750

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 750 điểm, dành cho các bạn đã có trình độ TOEIC tương đương 550 điểm. Luyện tập các đề thi theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích

Với mỗi câu hỏi trong TOEIC Part 1 - Photographs, bạn sẽ nghe bốn câu miêu tả về bức tranh rồi chọn miêu tả phù hợp nhất với những gì nhìn thấy trong tranh. Kể từ năm 2019, Part 1 chỉ có 6 câu hỏi, giảm 4 câu so với format cũ

Photographs

 • She is riding a moving walk
 • She’s coming down the stairs
 • He’s changing the tires
 • They are holding tickets for the train
 • She is stirring the pot
 • The woman is buying some groceries
 • She’s riding a horse along the path
 • She’s sitting at her desk
 • They’re having a conversation
 • She’s cleaning the vehicle
 • He’s climbing the stairs
 • The women are sitting on a terrace
 • They're talking in a group
 • She is staring at the monitor
 • They are copying some papers
 • They are dancing together