Lớp 5 (Toán, TV, TA)

Gồm hơn 400 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Hệ thống bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm được MonKa.Vn thiết kế bám theo cấu trúc chương trình trong SGK Toán lớp 5 Tiểu Học giúp học sinh tự rèn luyện và ôn tập kiến thức

Chương 1. Ôn tập bổ sung về phân số.
Giải toán liên quan đến tỉ lệ.
Bảng đơn vị đo diện tích

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phấn số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số tiếp theo
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập
 • Đề ca mét vuông - héc tô mét vuông
 • Mi-li-met vuông bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập
 • Héc ta
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung

Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân học thử
 • Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
 • Hai số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Cộng hai số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Trừ hai số thập phân
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên học thử
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm

Hình học, chu vi, diện tích

 • Hình tam giác học thử
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình thang - Diện tích hình thang
 • Diện tích hình tam giác - hình thang (Nâng cao)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình tròn - Chu vi hình tròn
 • Luyện tập (trang 99)
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập (trang 100)
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung (trang 1060)
 • Hình hộp chữ nhật, hình lập phương học thử
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập (trang 110)
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập (trang 112)
 • Luyện tập chung (trang 113)
 • Thể tích của một hình
 • Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập trang 119
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung (trang 123)
 • Luyện tập chung (trang 124)
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu học thử
 • Luyện tập chung (trang 127)
 • Luyện tập chung (trang 128)

Chuyển động

 • Bảng đơn vị đo thời gian học thử
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Vận tốc
 • Quãng đường
 • Thời gian

Đề thi học kỳ 2

 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 5 | Đề 1