Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Diện tích hình tam giác

Tính chiều cao AH của hình tam giác ABC biết độ dài cạnh đáy BC là 25,8dm và diện tích hình tam giác ABC là 835,92 dm2
 
Đáp số: AH = dm