Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích bốn mặt bên.


2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.


3. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy.


4. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy nửa chu vi đáy nhân với chiều cao.


5. Hình hộp chữ nhật có chiều rộng 3 dm, chiều dài 6 dm và chiều cao 3 dm. Diện tích xung quanh của hộp chữ nhật là bao nhiêu đề xi mét vuông?
6. Hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4 m, chiều dài 6 m và chiều cao 2 m. Diện tích xung quanh của hộp chữ nhật là bao nhiêu mét vuông?