Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn có bán kính 5cm là bao nhiêu?
 
Đáp số: cm2