Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Thực hiện tính sau:
 
  11,54
x 4