Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân

Thực hiện phép tính sau:
 
9 : 6 =