Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Mét khối

Điền số thích hợp vào ô trống:
 
6 m3 = dm3