Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối

Điền số thích hợp vào ô trống:
 
1 dm3 = cm3