Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật