Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Thời gian

Một người đi xe đạp được quãng đường dài 18,3 km với vận tốc đều 12,2 km/giờ.
 
Hỏi người đó đi trong bao nhiêu giờ?
giờ