Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Khái niệm số thập phân

Hình dưới mô tả số thập phân nào?