Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
 
47 m2 84 dm2 = m2