Lớp 5 (Toán, TV, TA)

Gồm hơn 400 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Tiếng Anh lớp 5 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends, Me and My School giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó ưu tiên phát triển hai kỹ năng nghe và nói

Unit 1: What's your address?

 • Unit 1 [Từ vựng] What's your address?
 • Unit 1 [Bài giảng] What's your address
 • Unit 1 [Phát âm] What's your address

Unit 2: I always get up early. How about you?

 • Unit 2 [Full lesson] I always get up early - How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

 • Unit 3 [Full lesson] Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go to the party?

 • Unit 4 [Full lesson] Did you go to the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

 • Unit 5 [Full lesson] Where will you be this weekend?

Unit 6: How many lessons do you have today?

 • Unit 6 [Full lesson] How many lessons do you have today?

Unit 7: How do you learn English?

 • Unit 7 [Full lesson] How do you learn English?

Unit 8: What are you reading?

 • Unit 8 [Full lesson] What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo

 • Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

 • Unit 10 [Full lesson] When will Sports Day be

Unit 11: What's the matter with you?

 • Unit 11: What's the matter with you | Từ vựng
 • Unit 11: What's the matter with you? (Bài giảng + Phát âm)

Unit 12 Don't ride your bike too fast

 • Unit 12: Don't ride your bike too fast (Bài giảng + Phát âm)

Unit 13: What do you do in your free time

 • Unit 13 [Full lesson] What do you do in your free time?

Unit 14: What happened in the story?

 • Unit 14: What happened in the story | Từ vựng
 • Unit 14: What happened in the story | Bài giảng + Phát âm

Unit 15: What would you like to be in the future?

 • [Từ vựng] Bạn Muốn Làm Gì Trong Tương Lai?

Unit 16: Where's the post office?

 • Unit 16: [Full lesson] Where's the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

 • Unit 17: What would you like to eat | Từ vựng
 • Unit 17: What would you like to eat | Bài giảng + phát âm

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 • Unit 18: What will the weather be like tomorrow?
 • Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Lesson 2)
 • Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Lesson 3)

Unit 19: Which place would you like to visit?

 • Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 • Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?