Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Chia số đo thời gian cho một số

1. 32 phút 8 giây x 3 : 4 = ?2. 1,4 giờ bằng bao nhiêu phút?3. 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút?4. 42 giờ 56 phút : 7 = ?5. 9 giờ 54 phút : 3 = ?6. 48 phút 24 giây : 4 = ?7. 18 giờ 54 phút : 7 = ?8. 12 giờ 36 phút : 7 = ?