Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Vận tốc

Viết số thập phân thích hợp vào ô trống sau:
 
2 giờ 12 phút = giờ