Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

Tính thể tích hình hộp chữ nhật dưới đây:
 

Thể tích của hình hộp trên là: m3