Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Thực hiện tính sau:
 
  2,69
x 5,3