Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Thực hiện phép tính sau:
 
9,398 : 3,7 =