Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp chữ nhật sau có mấy cạnh:
 

Đáp số: cạnh