Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Cộng hai số thập phân

Thực hiện tính sau:
 
  63, 2
+ 6, 03