Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm.
 
Diện tích toàn phần của lập phương là: cm2