Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

So sánh hai số thập phân

1. 65,60 và 65,600 là hai số bằng nhau?


2. Số thập phân nào bằng 35,6200?
3. 4,36 và 4,3600 là hai số thập phân bằng nhau?


4. Số thập phân nào bằng số 1,7400?
5. Số thập phân nào lớn hơn số thập phân được biểu diễn trong hình dưới đây?
6. Số thập phân nào lớn hơn số thập phân được biểu diễn trong hình dưới đây?
7. Số thập phân nào bé hơn số thập phân được biểu diễn trong hình dưới đây?
8. Điền dấu thích hợp vào ô trống: 1,6 ........ 1,99. Điền dấu thích hợp vào ô trống: 5,9 ........ 5,610. Số thập phân nào lớn hơn số thập phân được biểu diễn trong hình dưới đây?