Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Trừ hai số thập phân

Thực hiện tính sau:
 
  15, 7
- 4, 516