Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hình tròn - Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn có đường kính d = 0,5cm là
 
Đáp số: cm