Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Quãng đường

Một người đi xe máy với vận tốc đều 40 km/giờ trong 120 phút. Hỏi người đó đi được quãng đường dài bao nhiêu km?
 
Đáp số: km