Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Thực hiện phép tính sau:
 
30 : 12,5 =