Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
 
80 dm 5 cm = dm