Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Giải toán về tỉ số phần trăm

Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích vẽ chiếm 50% tổng số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh thích vẽ?
 
Đáp số: học sinh